;

Jumat, 11 Juni 2010

PANTUN BERKENALAN | Contoh Pantun Perkenalan

Jumat, 11 Juni 2010

PANTUN BERKENALAN

1

Dari Jepang ke bandar Cina
singgah berlabuh di Singapura
Bunga yang kembang siapa punya,
kami ber-ingin memetiknya.

2

Berlayar kapal ke Petani
berlabuh tentang bandar Cina
Kalau hendak tahu di hati kami,
tuan dipandang sebagai permata.

3

Terang bulan di tengah lorong,
cayanya sampai ke daun kayu
Kalau Allah hendak menolong,
air pasang kapal pun lalu.

4

Gelang emas di atas peti
ambil lampu padam pelita
Alangkah puas rasanya hati
jika dapat bertentangan mata
TULISAN BERJALAN INI SILAHKAN DIISI DENGAN PESAN ANDA

NAMA ANDA - 20.14
MASUKKAN TOMBOL TWEET DISINI